Bioloji Təhlükəsizlik Kabineti

  • BSC Series Ventilated Type (B2)

    BSC Seriyası Havalandırılmış Tip (B2)

    Mikrobioloji, biyomedikal, biyogüvenlik laboratoriyalarında və digər bioloji qoruma laboratoriyalarında istifadə olunur. İnkişaf etmiş hava təmizləyici texnologiya və mənfi təzyiqli kabin dizaynı insanlar üçün nümunələr və ətraf mühitin qorunmasını təmin edir. Zərərli hissəciklərin və aerozolların yayılmasının qarşısını alın.

  • BSC Series In-room Circulated Type (A2)

    BSC Seriyası Otaqda Dairəvi Tip (A2)

    Mikrobioloji, biyomedikal, biyogüvenlik laboratoriyalarında və digər bioloji qoruma laboratoriyalarında istifadə olunur. İnkişaf etmiş hava təmizləyici texnologiya və mənfi təzyiqli kabin dizaynı insanlar üçün nümunələr və ətraf mühitin qorunmasını təmin edir. Zərərli hissəciklərin və aerozolların yayılmasının qarşısını alın.