Duman başlığı

  • BFA Series Ventilated Type

    BFA Seriyası Havalandırılmış Tip

    Duman başlığı, təcrübə heyətini kimyəvi laboratoriyalarda zəhərli kimyəvi dumanlardan qorumaq üçün əsas maneədir. Kimyəvi təcrübələr zamanı əmələ gələn kimyəvi dumanları, buxarları, tozları və zəhərli qazları effektiv şəkildə ortadan qaldıran, işçiləri və laboratoriya mühitini qoruyan mühüm bir eksperimental təhlükəsizlik cihazıdır.

  • BAT Series In-room Circulated Type

    BAT Seriyası Otaqda Dairəvi Tip

    Borusuz özünü təmizləyən duman başlığı xarici havalandırma tələb etməyən duman başlığıdır. Operatorları və ətraf mühiti zərərli qazlardan və lildən qorumaq üçün kiçik və orta ölçülü kimyəvi təcrübələr və adi kimyəvi təcrübələr üçün istifadə edilə bilər.