VHP Sterilizasiyası

  • VHP Sterilization

    VHP Sterilizasiyası

    BDS-H seriyası diffuziya hidrogen peroksid dezinfektoru dezinfeksiyaedici və sterilizasiya maddəsi olaraq hidrogen peroksid qazından istifadə edir. Qapalı yerlərdə, boru səthlərində və avadanlıqlarda qazları dezinfeksiya etmək üçün uyğundur.